Soorten houtworm

Zodra je gaatjes in het hout aantreft of je merkt boormeel op, dan denk je aan houtworm. Er bestaan echter allerlei soorten houtworm, maar dit ongedierte doen in principe allemaal hetzelfde: jouw hout aantasten. Houtworm is een verzamelnaam voor verschillende soorten larven van torren en kevers. Deze larven brengen schade aan in het hout. Hieronder wordt uitgelegd welke soorten larven het vaakst in Nederland worden aangetroffen.

De boktor

De boktor brengt veel schade aan in Nederland. De boktor is te verdelen in nathoutboorders en drooghoutboorders. Als je last hebt van nathoutboorders is het probleem niet heel groot. De drooghoutboorders brengen meer schade aan. Drooghoutboorders worden ook wel huisboktor genoemd. Deze huisboktor bevindt zich vooral in vrij nieuw hout. De larve van de huisboktor is zo’n 30 millimeter klein en heeft 3 pootjes. De larve is te herkennen aan zijn crème-achtige kleur en het lichaampje is vrijwel altijd gekruld.

De gewone houtwormkever

De gewone houtwormkever, ook wel doodskloppertje, kleine houtwormkever of meubelkever genoemd, zorgt ook nog steeds voor veel overlast in Nederland. Dit beestje legt eitjes in het hout. Pas na 3 tot 5 jaar komen deze eitjes uit en de larven banen zich dan een weg door het hout. De kleur van de larve van een gewone houtwormkever is wit. De larven worden ongeveer 6 millimeter lang, veel kleiner dus dan de larve van de huisboktor.

De grote houtwormkever en de spinthoutkevers

Tot slot treffen ongediertebestrijders regelmatig larven aan van de grote houtwormkever en de spinthoutkever. Grote houtwormkevers worden ook wel bonte knaagkevers genoemd. De larve van deze kever is ook wit, maar groter dan de larve van de gewone houtwormkever, namelijk 11 millimeter. De spinthoutkever wordt ook parketkever genoemd en de larven worden ongeveer 6 millimeter lang en zijn vaalwit.

Herkennen van houtworm

Ondanks dat er verschil zit in de verschillende larven, is het in de praktijk best een lastige klus om de verschillende soorten houtworm te herkennen. Soms zie je de larven niet en moet je het probleem herkennen aan de hand van de gaatjes. Voor professionele ongediertebestrijders is dit eenvoudiger door hun jarenlange ervaring. Professionals moeten dit ook kunnen om zo de juiste methoden en middelen te bepalen voor een effectieve houtwormbestrijding.