Injectietechniek

Niet elke bestrijdingsmethode werkt succesvol bij alle soorten houtworm. Professionele ongediertebestrijders kunnen een situatie het beste beoordelen en bepalen welke bestrijdingsmethode in dat geval het meest effectief is. Als de bonte knaagkever of de huisboktor in het hout bij jou thuis zit, dan wordt vaak gekozen voor de injectietechniek.

Injectoren

Bij de injectietechniek worden er injectoren in het gaten geplaatst, nadat die in het hout zijn geboord. Via de injectoren dringt het bestrijdingsmiddel diep het hout binnen. De injectoren worden verspreid in het hout aangebracht. Dit gebeurt op zo’n manier dat je er later niets meer van ziet. De injectietechniek gaat als volgt in z’n werk:

  • Onder bepaalde druk wordt het bestrijdingsmiddel via de injectoren in het hout gespoten.
  • Nadat het bestrijdingsmiddel in het hout is gebracht, wordt het boorgat afgesloten.
  • Het bestrijdingsmiddel dringt door tot in de kern van het hout en doodt de eitjes en de larven.

Herhaling van injectie

De bonte knaagkever en de huisboktor zijn de meest voorkomende soorten houtworm in Nederland. Deze soorten zijn hardnekkig ongedierte, waarom het te adviseren is om jaarlijks de injectie te herhalen. Dit is eenvoudig te realiseren, omdat je injectoren in het hout blijven zitten nadat de injectietechniek is toegepast. Omdat deze soorten houtworm vaak in houten draagconstructies zitten, is het belangrijk om eventuele aantasting in de gaten te houden. Je kunt beter een keer extra het hout injecteren, dan dat jouw huis of schuur ineens op instorten staat.